یکی دیگر از مهمترین اجزای شبکه قسمت اکتیو است که شامل پیکربندی تجهیزات شبکه می شود
بعد از اجرای عمیلیات پسیو که توسط پسیو کاران انجام میشود
نوبت به پیکربندی و نصب تجهیزات می شود که در این مرحله کارشناسان اکتیو وارد عمل میشوند

خدمات اکتیو شبکه

خدمات اکتیو شبکه

از مهمترین خدمات این قسمت عبارتند از :
نصب و پیکربندی تجهیزات شبکه مانند سوئیچ(switch) ، روتر( router)، فایروال ( Firewall) و …
نصب و پیکربندی نرم افزار های شبکه مانند آنتی ویروس های تحت شبکه
نصب و راه اندازی سرور و کلاینت های تحت شبکه
نصب و پیکربندی سرویس های تحت شبکه مانند dns,dhcpو….

مراحل خدمات اکتیو:
با توجه به تجهیزات مورد استفاده در شبکه مشترکین نرم افزار ها تهیه می شود و تیم اکتیو پشتیبان شما برای اجرای پیکربندی تجهیزات به محل اعزام می شوند