از مهمترین مراحل راه اندازی شبکه قسمت پسیو(غیر فعال) است که شامل نصب تجهیزات و راه اندازی زیر ساخت شبکه است
نمونه ای از این خدمات عبارتند از:
کابل کشی،نصب دوربین،طراحی نقشه شبکه، داکت کشی، ترانکینگ،نصب رک و اتاق سرور،نصب کلاینت ها و نصب تجهیزات شبکه مانند سوییچ و روتر و ….
در ابتدای کار راه اندازی شبکه طراحی و کشیدن نقشه شبکه مهمترین عمل است که دید کلی برای آینده شبکه به ما می دهد و باعث می شود از اشتباهات کمتری برخوردار شویم.
خدمات پسیو باید با دقت زیادی انجام شود مثل پی و شالوده یک ساختمان که اگر از ابتدا مناسب انجام نشود در آینده به مشکلات متعددی بر میخورد.
مراحل خدمات پسیو: کارشناسان ما از محل بازدید و امکان سنجی انجام می دهند و بعد از تهیه کردن لیست نیازمندیها و در ادامه تهیه تجهیزات شروع به نصب و راه اندازی میکنند و در انتهای این عملیات تست کیفیت و درستی کار انجام میپذیرد.