در دنیای امروز برای مرتب شدن ظاهر معابر و همچنین در مکان هایی که امکان کابل کشی وجود ندارد سعی در این دارند که از شبکه بیسیم استفاده شود. به خاطر همین امر تجهیزات بیسیم وارد عمل می شوند.
تیم پشتیبان شما با توجه به سابقه طولانی در این زمینه
آماده هرگونه خدمات شبکه بیسیم از قبیل point to point ، point to multipoint و microwave را دارا می باشد.
ارائه خدمات به این صورت می باشد که شما درخواست لینک بیسیم را به کارشناسان ما می دهید. بعد از اطلاعات کاملی که از شما دریافت می شود و با توجه به نیازهای شما تجهیزات رادیویی تهیه شده و پروژه راه اندازی لینک بیسیم آغاز می شود
پشتیبانی شبکه بیسیم:
به صورت از راه دور و دوره ای انجام میپذیرد بدین صورت که بعد از بستن قرارداد کارشناسان ما به صورت دوره ای از لینک شما بازدید به عمل می آورند که در صورت به وجود آمدن مشکل رفع کنند و
بهترین بازده را به شما ارائه دهند